Site Haritası
Yapılan araştırmalara göre ülkemizde katodik koruma ile önlenebilecek korozyon ve korozyondan doğan hasarlar, gayri safi milli hasılanın yaklaşık %2-5 'i kadardır. Özel işletmeler ve yerlere göre bu değer daha yüksek rakamlar göstermektedir. Bu da işletmenin verimli ve karlı çalışmasını etkilemektedir. Hatta gerekli önlemler alınmazsa işletmenin çökmesine veya yenilenmemesine sebebiyet vermektedir. Korozyon ile savaşımda bir çok teknik kullanılmaktadır. Bunlardan başlıcaları; Katodik koruma ( toprak altı, su ve su altı sistemlerine ), Anodik koruma ( su ve asidik ortamlar ), metalik ve metalik olmayan kaplamalar (kısmen su, asidik ve atmosferik ortamlar) ve boyama ( genelde atmosferik ve sulu ortamlar ).
Su, su altı ve toprak altı sistemlerine uygulanır. Korozyon elektro kimyasal bir olay olduğu için, sistemde elektron alış verişi olur. Doğada bulunan elementlerin birbirlerine göre kimyasal olarak zayıf ve kuvvetli olanları vardır. Kuvvetli elementler zayıf olan elementlerden elektron koparırlar ve böylece zayıf olan elementleri korozyona uğratırlar. Zayıf olan elementleri korozyondan korumak için kuvvetli olan elementlere dışardan elektron verilerek bu denge sağlanır veya elektron alış verişin olduğu ortam ile yapı arası polarizasyon sağlanılarak bağlantısı kesilir. Bu olaya katodik koruma denir.
-Korozyona Maruz Kalmış Yapıların İncelenmesi ve Çözüm Önerileri
-Katodik Koruması Yapılmış Sistemlerin, Sağlıklı Çalışıp Çalışmadığı ve Korozyon Tespiti

Korozyon :
Metal ve alaşımlarının çevreleri ile kimyasal ve elektro kimyasal reaksiyonları sonucu bozulmasıdır. Ayrıca son yıllarda metal olmayan malzemelerinde korozyona uğradıkları ve sistemleri araştırılmaktadır.
Daha çok kara boru hatlarında ve kısmen deniz boru hatlarında uygulanır. Bu uygulama proje aşamasında veya katodik koruma yapıldıktan sonra daha çok kaplama hasarı tespiti ve katodik korumanın her noktada gerekli kriterleri sağlayıp sağlamadığının kontrolüdür.
Kaplama Hasar Kontrolleri: Sağlıklı bir katodik koruma uygulaması yapabilmek için boru hattının kaplama hasarlarının tespit edilmesi ve uygun olmayan noktaların kaplamalarının tamir edilmesi gerekmektedir. Kaplama hasarının tespiti için şu iki yöntem en ekonomik olandır.

ACVG Survey
•
DCVG Survey

ACVG Survey : Boru hattına alternatif akım ve belli bir frekans verilir. Hat üzerinde ilerleyerek bu frekans takip edilir. Frekansının değiştiği yerler şiddetine göre belirlenir. Bu noktalar muhtemel kaplama hasarı noktalarıdır.
Mühendislik ve proje işleri tamamlandıktan sonra montaj işlerine geçilir.

* Uygulama için malzemeler hazırlanır.
* Bu iş için gerekli teknik elamanlar görevlendirilir.
* Proje detayları büyük bir titizlikle uygulanır.
* Boru hatlarında ise trafo redresör üniteleri, anot yatakları, ölçü kutuları, kablo kaynakları ve bağlantıları yapılır.
* Deniz içerisinde dalgıç ekipmanlarının hazırlanması, malzemelerin deniz altına sevki, usulüne uygun olarak kaynaklanması ve kablo bağlantılarının yapılması işleri gerçekleştirilir.

Montaj bir organizasyon işidir. En kısa sürede, verimli bir şekilde işlerin tamalanması sağlanır.
yeni site baslik
yeni
- GİRESUN KÖY HİZMETLERİ KATODİK KORUMA EĞİTİMİ
- PAŞABAHÇE CAM SAN. KATODİK KORUMA EĞİTİMİ
- İGDAŞ İST. BÖLGE MD. KATODİK KORUMA EĞİTİMİ
- AGDAŞ KATODİK KORUMA EĞİTİMİ
- PALGAZ KATODİK KORUMA EĞİTİMİ
- UGETAM KATODİK KORUMA EĞİTİMİ
- GAZNET KATODİK KORUMA EĞİTİMİ
- İLLER BANKASI / İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ SEMİNER - 1
- İLLER BANKASI / GAZİANTEP BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ SEMİNER - 2
- İLLER BANKASI / SAMSUN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ SEMİNER - 3
  Alış Satış
$ USD
? EUR
Anasayfa | Hakkımızda | Ürünlerimiz | Hizmetlerimiz | Referanslar | iletişim
Copyright 2011 HmKorozyon.com | Tüm hakları saklıdır.
Site creation & Technology Hitagency | digital ad agency.